Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Eğitimlerimiz Foto Galeri Referanslar İletişim
Misyon & Vizyon
İş Güvenliği
Uzmanlığı Eğitimi
Ortak
Sağlık Güvenlik Birimi
Çevre Danışmanlığı
Mevzuat
Koza İş Dünyası > Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - Hizmetlerimiz > Çevre Danışmanlığı

Çevre Denetimi Kapsamındaki tesislere Çevre Danışmanlık (Çevre Görevlisi) Hizmeti

Çevre Lisansları

• Tehlikeli Atık
• Tehlikesiz Atık
• Atık Yağ
• Bitkisel Atık Yağ
• Atık Pil ve Akümülatör
• Ömrünü Tamamlamış Lastik
• Atık Yakma ve Birlikte Yakma
• Düzenli Depolama
• Tehlikeli Atık
• Tıbbi Atık Sterilizasyon
• Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
• Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
• Tanker Temizleme
• Hurda Metal
• Atık Kabul Tesisi
• PCB Arındırma

Çevre İzinleri

• Emisyon İzinleri
• Gürültü Ölçümleri
• Atıksu Deşarjı İzinleri
• Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı İzinleri
• Derin Deniz Deşarjı İzinleri 
- Her türlü inşaat ve işletme aşamalarında yapılan çevresel izleme çalışmaları
- Emisyon ön izni ve Emisyon izni danışmanlık hizmetleri 
- Hava kirlenmesine katkı değerlerinin belirlenmesi ( hava kalitesi modellenmesi)
- Arıtma tesislerinin kirlilik yükü hesaplamaları ve atıksu karakterizasyon çalışmaları
- Atık su arıtma tesislerinin fizibilite raporlarının hazırlanması
- Su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre her türlü su/atıksu ölçümleri
- Arıtma tesisi çamurlarında tehlikeli atık ölçümleri
- Çevresel etki değerlendirmesi raporlarının hazırlanması (çed) ,
- Proje tanıtım dosyaları (ptd)
- Akustik raporlar

Çevre Ölçüm Hizmetleri

Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri

• Kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi O2, CO, CO2, SO2, NC, NOx’ ler (NO ve NO2)
• Bacagazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
• İslilik Ölçümleri
• Bacagazı yanma verimliliğinin tespiti
• Gaz ve tozların kütlesel debi hesaplarının yapılması
• Bacagazı sıcaklık ölçümleri
• Yoğuşma noktasının (dew point) belirlenmesi
• Bacagazı nem yüzdesinin belirlenmesi
• Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi
• Toz emisyonunda özel maddelerin, ağır metallerin belirlenmesi
• Bacagazı yoğunluğunun belirlenmesi
• Bacagazı hız profilinin belirlenmesi
• Bacagazı debisinin tespiti
• Asgari baca yüksekliklerinin hesaplanması
• Filtre performans testlerinin yapılması

Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri

• Tesis çevresinde inceleme bölgesinin belirlenmesi ve kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılması
• Ölçüm sonuçlarına göre tesis çevresi hava kalitesi haritasının çıkartılması
• Çevre havasında çöken toz, toplam toz, PM 10 ve PM 2,5 ölçümlerinin yapılması
• Uçucu organik bileşik (VOC) ölçümlerinin yapılması
• SO2, NO2, BTX, Ozon, HCI, HF ölçümlerinin yapılması


 Copyright © 2021 Kozaisguvenligi.com.tr Tüm hakları saklıdır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Powered By Kent Media

Bu sitede BuyCOMM altyapısı kullanılmıştır.